Chiến Tích Huy Hoàng

Bấm Đăng Ký Ngay!

PvP Ranking
1-15
16-30
31-70
All

TOP Bảng Tên Ưa Thích Cấp Độ Liên Minh Thuộc Hội Trạng Thái Bản Đồ Chiến Tích Tử Trận Thách Đấu Biểu Tượng
1JAGUAR60PNOfflineChợ Đen100000001000000
2NhàCáiChâuPhi60PNOfflineChợ Đen100000001000000
3Rocini60ASOfflineChợ Đen100000001000000
4Jen60ASOfflineD-Water9000015180000.20
5GáiHư23PNOfflineKeuraijen9000000900000
6VistraX60ASOfflineChợ Đen9000000900000
7pikachiu60PNOfflineChợ Đen9000001900000.00
8MrQi60ASOfflineChợ Đen9000004225000.00
9June60ASOfflineChợ Đen9000008112500.00
10IlIlIllIlIlI60PNOfflineChợ Đen1844.50
11HadesX60PNOfflineHoang Mạc 21452.80
12MSI60ASOfflineChợ Đen1271.71
13Buff60PNOfflineChợ Đen101
14Gold60ASOfflineChợ Đen101
15SACX60ASOfflineD-Water120.50
1600660ASOfflineChợ Đen000
1700760ASOfflineChợ Đen000
180101000260ASOfflineChợ Đen000
1911111160PNOfflineChợ Đen000
2012360PNOfflineChợ Đen000
211Ban60ASOfflineChợ Đen000
22222160ASOfflineChợ Đen000
2332160ASOfflineChợ Đen000
2433360ASOfflineCaelum Sacra000
25đá60ASOfflineChợ Đen000
 1  2  3  4  5