Thông Tin Về Máy Chủ

Bấm Đăng Ký Ngay!

Thông Tin Máy Chủ Shaiya PlayParkVN lv 60

1. Thông tin khi tạo nhân vật

Shaiya PlayPark Việt Nam EP4- KHÔNG CAST SKILL

 • Tạo thẳng nhân vật "Tối Thượng Cấp"
 • Điểm kinh nghiệm: x60
 • Kỹ Năng : Chương 4
 • KHÔNG Cho Phép Cast Skill (cắt kỹ năng)
 • Chiến tích: x1
 • Ngọc Cấp 5 MAX

 

2. Thông tin game

 • Miễn phí Đá hồi sinh, Búa độ bền, Túi giữ trang bị, Bùa chu tước...được sử dụng vĩnh viễn trên thanh trạng thái
 • Miễn phí Đá triệu hồi nhóm, Dịch chuyển đến nhóm, Triệu hồi nhà kho...
 • Miễn phí các loại Ngọc Cấp 3,4
 • Miễn phí Vũ khí Cơ bản, Trang bị Cơ bản

3. Thông tin bản đồ săn bắn


 • Bản đồ :
  . Hoang Mạc 1 : Ngọc đôi các loại ( Nhện, Trùng ), set 58 các loại ( bò cạp lớn )
  Hoang Mạc 2 : Ngọc Trang Sức ( Bò cạp nhỏ, Hoa, Cương Thi ) , set 58 các loại ( bò cạp lớn )
  Thảo Nguyên Sự Sống : Ngọc đôi các loại ( Khủng long, Cá Sấu ) , set 58 các loại ( Dã Nhân )

5. Hệ thống boss:

Boss: Kimuraku (Bản đồ: Hầm mộ linh thiêng) - (Delay 12h)

Trang bị 4x Thần Thánh : x1
Ngọc Thuộc tính  : x2

Boss: Thần Serafim (Bản đồ: Thảo Nguyên Sự Sống) - (Delay 12h)
Ngọc Nón : x3
Ngọc Thuộc tính  : x2
Trang bị 3x hoặc Vũ khí Thần Thánh : x1

Boss: Phù Thủy (Bản đồ: Đồi Rồng) - (Delay 12h)
Vũ Khí 59 : x1


Boss: Thần Dios (Bản đồ: CS2) - (Delay 12h)
Vũ Khí 59 : x1
Ngọc Thuộc tính : x1
Trang bị 51 thần thánh : x1

 

 


6. Hệ thống Cường Hóa:

<> Trang Bị  Vũ Khí Ghi Chú
Cấp 1 90% 90%  
Cấp 2 82% 82%  
Cấp 3 7% 5%  
Cấp 4 6% 4%  
Cấp 5 5% 3%  
Cấp 6 4% 2%  
Cấp 7 3% 1%  
Cấp 8 2% 1%
Cấp 9 1% Đá Cường Hóa 100% Sắp Ra mắt
Cấp 10 Đá Cường Hóa 100% Đá Cường Hóa 100% Sắp Ra mắt