Chiến Tích Huy Hoàng

Bấm Đăng Ký Ngay!

PvP Ranking
1-15
16-30
31-70
All

TOP Bảng Tên Ưa Thích Cấp Độ Liên Minh Thuộc Hội Trạng Thái Bản Đồ Chiến Tích Tử Trận Thách Đấu Biểu Tượng
1JAGUAR60PNOfflineChợ Đen100000001000000
2NhàCáiChâuPhi60PNOfflineChợ Đen100000001000000
3Rocini60ASOfflineChợ Đen100000001000000
4Jen60ASOfflineD-Water9000015180000.20
5VistraX60ASOfflineChợ Đen9000000900000
6pikachiu60PNOfflineChợ Đen9000001900000.00
7MrQi60ASOfflineChợ Đen9000004225000.00
8June60ASOfflineChợ Đen9000008112500.00
9IlIlIllIlIlI60PNOfflineChợ Đen1844.50
10HadesX60PNOfflineHoang Mạc 21452.80
11MSI60ASOfflineChợ Đen1271.71
12Buff60PNOfflineChợ Đen101
13Gold60ASOfflineChợ Đen101
14SACX60ASOfflineD-Water120.50
1500660ASOfflineChợ Đen000
1600760ASOfflineChợ Đen000
170101000260ASOfflineChợ Đen000
1811111160PNOfflineChợ Đen000
1912360PNOfflineChợ Đen000
201Ban60ASOfflineChợ Đen000
21222160ASOfflineChợ Đen000
2232160ASOfflineChợ Đen000
2333360ASOfflineCaelum Sacra000
24đá60ASOfflineChợ Đen000
25AA160PNOfflineIris000
 1  2  3  4  5